Goat -Wool Kennel
Bur med fönster

I boxen finns en klätterställning, en stol, en kattlåda som tömmes tre gånger om dagen. Matskålar och tillgång till vatten under hela dygnet.

Fönstret är stort och släpper in mycket ljus, fönstret är alltid stängt.

Boxen städas varje dag, katten har då möjlighet att vistas i gången utanför boxen ensam.

Lokalerna är uppvärmda under vintertid och under sommartid ventileras lokalen via dörr/fönster i korridor.

Samtliga boxar är försedda med lås för att undvika rymningar.