Goat -Wool Kennel

Vi erbjuder inackorderingar av hund eller katt.

Hund eller katt får tillsyn minst tre gånger dagligen. Hundar rastas minst tre gånger dagligen utomhus både genom  promenader och i rastgård.

Rastgårdar finns i olika storlekar. Regn och solskydd finns i de flesta rastgårdarna. Hundarna släpps ej ihop med främmande hundar utan endast med hundar från samma familj.

Katt/katter kan vi rasta om så önskas utomhus i sele eller i rastgård. Katter släpps ej ihop med främmande katter utan endast med katter från samma familj.

Inackordering Kattinackordering Hundinackordering
Här är våra nya boxar med balkong